fredag den 28. november 2008

"Mine ting har intet med realisme at gøre. Realisme og nøjsomhed er desværre det, der styrer alle beslutninger herhjemme for tiden. Generøsitet er ikke noget man taler om. Det er et svært begreb, fordi det let kan misforstås. Generøsitet kan forveksles med noget dumdristigt, ødselt og ureflekteret. Men jeg mener generøsitet som det at ville give meget på mange forskellige niveauer - både umiddelbart men også ved nærlæsning. Det at insistere på noget, som er tidskrævende; insistere på et absurd rum. Det kan man politisk se i mine ting. Jeg går ikke efter en konvention om, hvordan et maleri skal komponeres. Man kan sagtens arbejde med andre balancepunkter end det gyldne snit. Det er dét, jeg i al beskedenhed prøver på her. Kan jeg ligge al vægten i billedet ét sted og bibeholde balancen? Vi har vænnet os til at angribe og betragte billeder på en bestemt måde, men hvis man flytter fokus en lille smule, sker der noget anderledes, og så bliver det interessant. Forskydningen er altafgørende i hvert fald indenfor kunstens verden. For at kunne være autonom og fri skal kunsten ikke være en parallel til samfundet, men en forskydning. I stedet for at spille bold op ad nogle absolutter, vil jeg hellere spille bold et sted uden grænser; uden mål og sidelinjer på banen. På et midtersted. I et frirum. "

Billedkunstneren Nils Erik Gjerdevik i et interview på kopenhagen.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar