tirsdag den 29. marts 2011

Hvad sker der på andre blogs II

"... et digt er ikke en kasse brikker til en puslespil, man får udleveret og så skal søge at lægge sammen til den rigtige løsning. Et digt er en færdig struktur, som kan anskues på utallige måder – den “bedste” løsning er den mest omfattende. Den, der nærmer sig værket fra alle synsvinkler ...
... En fransk kritiker har for nyligt sagt ... at det ikke drejer sig om “explication”, men om “explicitation” – tror De vel, vi behøver at oversætte? – og det er en væsentlig forskel. For det er ikke forklaring, det drejer sig om, digtet er der simpelthen, og det udtrykker sig selv. Kritikeren – og jeg tænker her ikke blot på dagbladsanmelderen – har en væsentlig opgave: at føre læseren hen til digtets tærskel. Derefter må han sør’me lade ham være alene med det ..."

Poul Borum
i interview med Vibe i Berlingske Aftenavis 1967
- læs mere på Hvedekorns blog her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar