fredag den 14. februar 2014

Farvel, komma

Tegnsætningsbeslutning: Fremover vil jeg når jeg skriver prosa ikke længere benytte kommaer. Der er i disse tider hverken tid eller råd til tegnsætning og det er heller ikke strengt nødvendigt. Jeg vil også i videst muligt omfang minimere brugen af anførselstegn, tanke- og bindestreg, kolon, semikolon og udråbstegn (nu går det allerede galt). Farvel, komma og tak for alt (vi ses måske af og til, vi har jo kendt hinanden længe).

1 kommentar: