tirsdag den 16. april 2013

Bedre sent ...

Under overskriften "Ingenting og et løg" har Peter Stein Larsen anmeldt min novemberudgivelse, digtsamlingen "Jeg er blevet lokal", i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Stein Larsen skriver bl.a.: " Man kan i dette værk spore to intentioner og/ eller inspirationer. For det første er digtene markante ved deres talesproglige præg, hvor især humoristiske ordspil fylder en hel del. At dette er tilfældet, har også at gøre med digterens baggrund som sangskriver i bandet Olesen-Olesen, hvor netop disse virkemidler står i centrum, og inden for hvilket felt Peter H: Olesen absolut er en af de bedste, vi har haft i Danmark i årtier. For det andet er Olesen tydeligt inspireret af 1960'er-avantgardens metapoetiske orientering, hvor der, ikke mindst med Per Højholt som forbillede, bestandigt tales om, at den tekst, man nu sidder og skriver, handler om, at man nu sidder og skriver denne tekst, og så videre ... Det drejer sig, som titlen på digtsamlingen viser, i allerhøjeste grad om at rette fokus på de mest almindelige ting og forhold, således at hverdagens trivialiteter ses i et nyt lys og opnår fascinationskraft ved at blive omtalt på en ny og overraskende side.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar